Workshops

Vi tilbyder 1. eller 2 dages workshop i “Den motiverende beskæftigelsesrettede samtale” hvor udgangspunktet er, at sagsbehandleren, mentoren, coachen samt andre medarbejdere, får virkningsfulde redskaber og teknikker til at gennemføre en meningsfuld samtale, der skaber en helhedsorienteret retning for borgeren. Workshoppen tilrettelægges efter Jeres behov. Som udgangspunkt gør vi brug af ACT tilgangen, gennem øvelser, rollespil og modeller.

Jumpout tilbyder derudover følgende 3 workshops der afholdes over 3 dage af 4 timers varighed pr. gang. Vi foreslår at de afholdes med min. 1. uges intervaller, således at deltagerne får mulighed for, at arbejde med det tillærte, inden vi mødes igen.

Selvindsigt, Kommunikation og Rummelighed

Boost teamet, medarbejderen eller giv dig selv en god oplevelse med tre spændende workshops, hvor deltagerne får indsigt i egne vaner og mønstre samt hvorledes vi agerer i grupper/teams og samspil med kolleger.

Vi øver forskellige færdigheder for at opnå psykologisk fleksibilitet og få indblik i værdibaserede handlinger.

De tre workshops er uafhængige af hinanden, men det anbefales at gennem­føre dem alle for at opnå kontinuitet og maksimal forståelse for processen.

Læs her om de virkemidler som Jumpout arbejder ud fra i vores undervisning.

Selvindsigt (Accept)

workshop 4 timer

  • Er du på vej i den rigtige retning i dit liv?
  • Føler du dig ofte drænet og uden overskud?
  • Tænker du ofte over, hvad andre tænker om dig, og bliver du bremset af dette?

Denne workshop sætter fokus på, hvordan din indre dialog og opfattelse af dig selv kan styre dig væk fra det, du egentlig ønsker.

Vi arbejder med, hvorledes vores frygt kan vendes fra stopklods til energikilde.

Hvad er muligt lige her og nu, når jeg giver slip på fortiden og er nysgerrig på nutiden?

Workshoppen retter pilen mod dig selv. Vi sætter fokus på, hvordan dine begrænsende overbevisninger, dine vaner og mønstre kan blive forhindringer i dit liv. Vi arbejder med redskaber til at bryde løs af disse mønstre, og skabe handlinger basseret på dine værdier

Kommunikation (Tale)

workshop 4 timer

  • Oplever du, at folk hører noget andet, end det du siger?
  • Bliver du misforstået eller slet ikke hørt?
  • Får du sagt dét, du egentlig gerne vil sige?

Denne workshop sætter fokus på, hvordan man med kraftfuld kommunikation kan æn­dre sine relationer og resultater. At gå fra den begrænsende kommunikation til den kraftfulde.

Workshoppen sætter fokus på dialogen i teamet. Både den dialog der er udadvendt og den man vender ind mod sig selv. Vi træner kommunikationsformer, der giver større sandsynlighed for, at du når frem med dit budskab, og mindre sandsynlighed for konflikt og misforståelser.

Rummelighed (Vi)

workshop 4 timer

  • Tænker du ”jeg kan lige så godt gøre det selv”?
  • Står du ofte og tænker ”nu er vi her igen”?
  • Hvordan fungerer du i dit team/gruppe?
  • Motivation og inspiration til at være en teamplayer.

I denne workshop får vi en større forståelse for gruppen og for samspillet i teamet. Vi skaber rumme­lighed og empati og får fokus på de faktorer, der kan motivere til det gode samarbejde.

Workshoppen handler om, hvordan dynamikken er i teamet, når det kommer under pres. Vi arbejder ud fra Enneagrammets personlighedstyper, og ser på hvordan disse kan trigge og påvirke hinanden.

Vi tager et teoretisk blik på Jeres team og fører det over til det praktiske, og skaber “spilleregler” for teamet, således indsigter og adfærdsændring giver grobund for udvikling.

Z-3