Virksomheder

Jumpout arbejder med at styrke medarbejderne i at styrke sig selv.

Det er ingen hemmelighed, at 500.000 danskere føler sig udbrændte, der er 35.000 daglige arbejdsrelaterede sygemeldinger grundet stress symptomer, og ud over personlige konsekvenser ved dette, så har det også store økonomiske konsekvenser for arbejdspladserne, kommunerne og samfundet.

Vores workshops arbejder med det enkelte menneske, hvorledes det enkelte menneske relaterer til den gruppe af mennesker, som de arbejder med, og som de omgås med privat. Vi arbejder ud fra det hele menneske, så vores værktøjer virker 24/7 for de personer, der gennemfører vores workshops eller individuelle samtaler.

Vi skaber kompetencer og indsigter i personligt lederskab, kommunikation, relationer til andre og reaktionsmønstre. Vores udgangspunkt er den enkeltes tanker, følelser og sindsstemninger, hvor vores undervisningsform skaber fleksibilitet i disse kontra fastlåshed.

Ring for tilbud på workshops, individuelle samtaler med videre på 20 97 62 22.

Redskaber vi arbejder ud fra

  • U-teorien af Otte Scharmer – Når vi åbner op for vores lytten og giver slip på gamle tankemønstre, åbner vi også op for nye tilgange til at kunne se og observere på.
  • Kommunikation – Begrænsende og kraftfuld. Det er gennem kommunikation, at vi både kan skabe afstand til andre og skabe relationer til andre.
  • ACT – Acceptance & Commitment Therapy i kombination med mindfulness for dermed at bidrage til at skabe fleksibilitet i eget liv kontra at være fastlåst i mønstre, der ikke giver én det liv som inderst inde ønskes.
  • Enneagrammet – At skabe bevidsthed omkring vores egne og andres motiver for handling og adfærd. At bygge bro over hinandens forskelligheder.