Virkemidler

Vores udgangspunkt er den enkeltes tanker, følelser og sindsstemninger, hvor vores undervisningsform skaber fleksibilitet i disse kontra fastlåsthed.

Når vi har indsigter i egne handlemønstre, så åbner vi også op for et nyt nærvær både i forhold til én selv, men også i forhold til de mennesker der kommer vores vej. Det er i dette nærvær, at vi skaber øget empati, selvmedfølelse og medfølelse for andre, mod, energi og en fokuseret retning hen i mod de ting, som er vigtige i vores liv, og dermed også beriger dem, som vi er sammen med.

2Q==-1
2Q==
9k=-1

Vi skaber kompetencer og indsigter i personligt lederskab, kommunikation, relationer til andre og reaktionsmønstre igennem

Narrativ teknikker

Hvad er det for en fortælling, vi har om os selv?

Den narrative metode lægger vægt på, at problemet er problemet, og at det ikke er personen, der er problemet.

Der arbejdes med identitet, nye livshistorier og handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde.

Kognitiv adfærds tilgang

Vi arbejder med ACT (Acceptance & Commitment Therapy) i en kombination med mindfulness. Dette hører ind under den 3. bølge af kognitiv adfærds terapi og er evidensbaseret.

Tilgangen skaber øget fleksibilitet hos den enkelte i tanker, følelser og sindsstemninger.

Der arbejdes med accept af, hvad der sker i sindet, og fokus på at blive bevidst omkring nuet, hvor tanker og følelser ikke har den store magt til at overtage vores retning.

Kommunikation

Begrænsende og kraftfuld.

Det er gennem kommunikationen, at vi både kan skabe afstand til andre (begrænsende) og skaber relationer til andre (kraftfuld).

Enneagrammet

Mennesker er forskellige, og jo bedre vi er til at møde hinanden i forskellighederne, jo mere relevant bliver vores undervisning og samtaler hos den enkelte deltager. Enneagrammet bygger bro over hinandens forskelligheder og er med til at give den enkelte deltager unikke tilgange til udviklingsveje, der stemmer overens med personens motiver for handling og adfærd.