Omtale og resultater

Omtale

“Nye muligheder og nye udfordringer”

“Jobcenter Halsnæs har siden efteråret 2012 tilbudt kontanthjælpsmodtagere kursusforløbet “Nye muligheder og nye udfordringer”.

De 3 første forløb der er gennemført har skabt resultater for vores borgere, så mange er gået fra at ”sidde fast i livet” til at kunne påtage sig virksomhedspraktikker, løntilskud, uddannelse og andre tilbud, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Vores mål har været at få 50 % i virksomhedspraktik umiddelbart efter kursusforløb. Målet på de 3 første forløb har overgået vores forventninger, og flere borgere er efter endt virksomhedspraktik kommet i løntilskud, ordinært job samt påbegyndt uddannelse.”

– Anna Søgaard, Jobcenterchef, Halsnæs Kommune.

Udtalelser fra borgere

At turde møde andre mennesker socialt. Har fået energi til mere.
Stella
Værktøjer til at arbejde med handle-mønstre, følelser og tanker.
Vicky
Er blevet social igen. Tør tro på mig selv. Kender mine grænser igen.
Stine
Mere positiv. Lever i NUET. Er gladere og ser flere muligheder.
Anette
Nyt mod og positive forventninger, og nogle redskaber til nye måder at anskue problemstillinger på.
Tine

Kursus for livet

Nyt mod

omtale-6

Mønsterbryder

omtale-7

Resultater

”Nye veje mod job”

Forløb med deltagelse af dagpengemodtagere, ofte langtidsledige eller i risiko for langtidsledighed. Forløbet har skabt så gode resultater for Jobcenter Halsnæs og dets borgere, at det efter at være et forsøg med midler fra LL-puljen, nu er indgået i ordinær drift.

Vi har indtil videre gennemført 4 forløb med deltagelse af op til 45 ledige borgere. Umiddelbart efter forløb er mellem 40 til 60% kommet i ordinært job, midlertidigt ordinært job eller rotationsjob. Under forløbet samarbejder jumpout med virksomhedskonsulenterne, således at borgere ud over selv at søge job og virksomhedspraktik også får støtte fra Virksomhedsservice.

Jumpout oplever – ligesom det fremgår af den, så vidt vides, første store personlighedsundersøgelse af ledige danskere udarbejdet af People Test Systems med mere end 3.000 ledige – at arbejdsløse, ud over at økonomien falder sammen, også oplever psykiske påvirkninger i en sådan grad, at det kan blive endnu mere umuligt at finde et nyt arbejde og dermed få tilværelsen tilbage på sporet.

SE ARTIKEL HER

Efter undervisningsforløbet bliver vores kursister bedt om at svare på 4. progressionsspørgsmål, som giver en indikation af, hvorledes den enkelte oplever sin personlige udvikling fra start til slut af undervisningsprogrammet.

Progression Hold 2- Nye veje mod job - Dagpenge, forår 2015.
 • Begyndelse
 • Endt kursus
 1. Se muligheder kontra begrænsninger
 2. Mod til nye udfordringer
 3. Tænke positivt og kommunikere kraftfuldt
 4. Energiniveau

”Nye muligheder og nye udfordringer”

Forløb for aktivitetsparate borgere under og over 30 år samt borgere med længerevarende ledighedsydelse – Nye muligheder og nye udfordringer – Hold med op til 24 deltagere, 2 undervisere, 9 x 3 undervisningstimer samt 3 individuelle samtaler.

Hold A opstart november, 2012 – Hold J afslut april, 2015.

I alt deltog 223 borgere i forløb med efterfølgende virksomhedsrettede indsatser iværksat af jobcentrets beskæftigelsesrådgivere / virksomhedskonsulenter. Der var 72 borgere under 30 år, 134 borgere over 30 år, 15 borgere på ledighedsydelse og 2 borgere på dagpenge til opstart på holdene.

Opstart ``Nye muligheder og nye udfordringer``
 • 1
 • 2
 • 3
 1. Aktivitetsparate borgere, 206 deltagere
 2. Ledighedsydelse, 15 borgere
 3. Dagpenge, 2 borgere

Forløb for aktivitetsparate under 30 år og over 30 år i perioden fra november, 2012 og frem til marts, 2015 – Nye muligheder og nye udfordringer.

Indsatser / resultater pr. 1. december, 2015
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 1. Aktivitetsparate, 56 borgere hvoraf 54% er i VG2
 2. Ledighedsydelse, 4 borgere
 3. Dagpenge, 5 borgere
 4. Flexjob – med job, 19 borgere
 5. Jobparat/uddannelsesparat, 25 borgere
 6. Småjobs + supplement, 8 borgere
 7. Stoppet / job, 64 borgere
 8. FØP, 4 borgere
 9. Revalidering, 3 borgere
 10. Rotationsjob, 3 borgere
 11. Ressourceforløb, 21 borgere
 12. Uddannelse, 11 borgere

Ud af dem som er stoppet/ kommet i job er 34 borgere o. 30 år (25%). 30 borgere under 30 år (41%) som påbegyndte vores forløb er kommet i uddannelse, stoppet eller i job.

I alt svarer det til at 29% af alle aktivitetsparate er blevet selvforsørgende.

Der påbegyndte 15 flexjobbere på ledighedsydelse og yderligere 8 er visiteret til denne ydelse efter vores forløb. Alle havde ledighed over 52 uger. I dag er 19 borgere ud af klyngen i flexjob og kun 4 borgere er på ledighedsydelse.  I alt er 38% af alle deltagere i dag selvforsørgende / i flexjob. KUN 25% af alle deltagere er aktivitetsparate hvoraf 54% pt. er i VG2.

Der har som minimum været 3 borgere i job som har optjent retten til dagpenge igen.

Progression Hold C - Afsluttet juli, 2013.
 • Begyndelse
 • Endt kursus
 1. Se muligheder kontra begrænsninger
 2. Mod til nye udfordringer
 3. Tænke positivt og kommunikere kraftfuldt
 4. Energiniveau
Progression Hold F - Afsluttet marts, 2014.
 • Begyndelse
 • Endt kursus
 1. Se muligheder kontra begrænsninger
 2. Mod til nye udfordringer
 3. Tænke positivt og kommunikere kraftfuldt
 4. Energiniveau

”Tilbage til NUET” – MASR®

Mindfulness og ACT baseret stress reduktions forløb afholdt for sygedagpengemodtagere som havde mere end 52 uger på sygedagpenge.

Efter 8 ugers forløb og i samarbejde med virksomhedskonsulenterne kom borgerne i virksomhedspraktik, dernæst flere i løntilskud og ordinært job. 70% var efter 3 mdr. raskmeldte, i job eller på dagpenge.

Tilbage til NUET - 10 borgere i forløb fra sygedagpenge
 • 1
 • 2
 • 3
 1. Raskmeldt (VP-løntilskud- ordinært job-dagpenge)
 2. Rehabilitering
 3. Nye afklarende forløb + VP