MASR* program

(*MINDFULNESS & ACT BASERET STRESS REDUKTION PROGRAM)

Undervisningsprogrammet er designet til at skabe resultater for den enkelte deltager, således at der efter endt forløb er en større forståelse for de tanker, følelser og sindsstemninger, der skaber tankemylder og dermed har skabt stress, depressions- og angstsymptomer hos den enkelte deltager.

Forløbet er et tilbud til Jobcenterets borgere eller hos en virksomhed / kommune, hvor man ønsker at skabe en forebyggende indsats hos sine medarbejdere.

Der arbejdes med følgende

  • Redskaber til at være med frygten, tvivlen og usikkerheden. • Håndtere tanker og følelser som er smertefulde på en ny måde.
  • Reducere stress, angst og depressionssymptomer.
  • Udvikle selv-accept og selv-medfølelse.
  • Skabe et rigere og mere meningsfuld liv.

Centralt element i ACT er “mindfulness”: En transformativ mental tilstand af bevidsthed, åbenhed og fokus, hvor en ny retning skabes gennem værdi-orienteret adfærdsbevidsthed.

Nye undersøgelser viser, at angst er den hyppigste årsag til førtidspension, og at psykiske lidelser som depression, angst, skizofreni og misbrug alle er blandt de seks sygdomme, der oftest sender danskerne ud af arbejdsmarkedet. Angst sender 2.000 personer om året ud af arbejdsmarkedet.

Det vil f.eks. sige, at ca. 2.000 personer om året tilkendes førtidspension på baggrund af en angstdiagnose (Sygdomsbyrden undersøgelse, september 2015).

Målgruppe

Jobcenterets borgere der føler sig ramt af depressions-, angst eller stresssymptomer (tankemylder), og hvor der er behov for mental træning inden afklaring i forhold til genindtrædelse på arbejdsmarkedet, indstilling til rehabiliteringsteam og raskmelding.

For Jobcentrets deltagere er forløbet over 8 uger med 3 timers undervisning pr. uge, individuelle progressions målinger, ABC plan for kommende virksomhedsrettet indsats samt løbende kontakt med beskæftigelsesrådgiver.

Under forløbet har deltagerne tilgang til undervisere 24/7. Deltagerne er inddelt i hold efter, hvor langt / tæt på, borgeren er på selvforsørgelse.

Større virksomheder og kommuner der har fokus på forebyggelse eller tidlig indsats inden for stress og depression hos sine medarbejdere.

Kursets virkemidler tilpasses, efter om det er forebyggende trivsel og tidlig indsats eller som et reduktionsforløb af symptomer.