Jobcentre

Udviklings-forløb

Jumpout tilbyder forløb til mennesker, der er i risiko for at miste til­knyt­nin­gen til ar­bejds­- og uddannelsesmar­kedet og som ­har brug for konkrete redskaber og støtte til afklaring enten gennem gruppeforløb eller individuelle samtaler. Flere af vores deltagere har aldrig haft tilknytning til arbejdsmarkedet og har ingen eller ringe uddannelse.

Vi har siden 2012 arbejdet målrettet med jobcentret omkring udvikling af forløb for borgerne. Vores forløb har i samarbejde med beskæftigelsesrådgiveren og virksomhedsservice skabt ekstraordinære resultater.

Mellem 40 til 60% af langtidsledige eller borgere med risiko for langtidsledighed er kommet i ordinært job, midlertidigt ordinært job eller rotationsjob ved afslut af vores forløb.

38% af aktivitetsparate borgere er – efter vores forløb med målrettede, virksomhedsrettede indsatser eller samtaler – kommet i ordinært job, uddannelse eller flexjob. For denne gruppe gælder, at jobcentret skal holde fokus på virksomhedsrettede indsatser, der afløser hinanden, indtil rette jobmatch er fundet.

trekant_1000

Forløb og samtaler har fokus på

  • At opnå afklaring i forhold til et fremtidigt arbejdsliv eller uddannelse.
  • At deltagerne får konkrete og brugbare redskaber til håndtering og forebyggelse af f.eks. stress, angst og depression.
  • At opfatte tanker, forestillinger og minder som det, de reelt er, nemlig ord og billeder, i stedet for hvad de fremstår som at være i form af trusler, regler, sandheder og fakta.
  • At deltage i en helhedsorienteret indsats hvor vi anerkender og arbejder med sorg, ærgrelse, stresssymptomer og lignende, som også kan være en del af det at stå uden for arbejdsmarkedet.

Målgruppe

Alle ledige, der har risiko for eller har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Vores forløb og individuelle samtaler henvender sig både til ledige på dagpenge, hvor der vurderes, at den ledige har andre udfordringer end kun det at være ledig, sygemeldtekontanthjælps-modtagere, som et afklarende tiltag i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere eller andet.

Sådan foregår det

Vi arbejder tæt sammen med beskæftigelsesrådgivere og virksomhedskonsulenter, således at jobcentret og Jumpout under forløbet har fuld fokus på deltagernes videre retning mod arbejdsmarkedet eller en afklaring i forhold til ressourceforløb, førtidspension, flexjob eller revalidering.

Vores forløb tilrettelægges individuelt ud fra den lediges behov og består af undervisning og/eller individuelle samtaler.

Formålet er at styrke deltagernes arbejdsevne og den enkeltes fremtidige mulighed for en tilbagevenden til at blive selvforsørgende.

Undervisningen og samtalerne varetages af ACT-terapeuter og coaches.

Jumpout har et netværk af faggrupper, som vi kan gøre brug af, alt efter hvilken opgave vi skal udføre: psykologer samt ACBS Peer-reviewed ACT-trainer, mindfulness instruktører, afspændingsterapeut og yogalærer.

Vores forløb og samtaler kan afholdes i Hillerød, Slotsgaden 15, 2 th. Læs mere om forløb og samtaler under “Tilmelding” (Jobcentre).

Vi påtager os også meget gerne opgaver i samarbejde med det enkelte jobcenter og arbejder in-house både med individuelle samtaler og undervisningsforløb.

Ingen opgave er for lille og ingen opgave for stor.