Individuelle samtaler

Samtalerne hjælper dig til at skabe ekstraordinære resultater i dit liv. Jeg er dedikeret til, at du gennem de mål, som du sætter dig i vores forløb, også giver dig selv større fokus og opmærksomhed på dine valg og værdier.

Jeg arbejder blandt andet ud fra den kognitive og adfærdsmæssige filosofi, hvor du bliver bevidst omkring og kommer til at mærke dig selv inden for: følelser, krop og tanker.

Kunne du blandt andet have lyst til at gå i dybden med nogle af nedenstående  7 spørgsmål?

·        Jeg længtes efter …….

·        Jeg frygter ……..

·        Det jeg kæmper med (mod) er …..

·        Jeg drømmer om …….

·        Jeg lader som om ……..

·        Det er svært for mig at…….

·        Hvis jeg havde modet ville jeg …….

Så er det områder i dit liv, som samtalerne også vil give dig redskaber, indsigter og skabe adfærdsændringer i, således at dine svar ikke tager energien fra dig, men faktisk fylder dig op med fornyet værdibaseret retning.

Samtalerne tager primært udgangspunkt i ACT (Acceptance & Commitment Therapy), at komme til stede, åbne op og gøre det som virker. Læs mere om mine tilgange og virkemidler her.

Jeg har indtil dato afholdt mere end 2.000 individuelle samtaler.

Etik

Vores sessions er opbygget og skabt ud fra tillid og fortrolighed samt nærvær under samtalerne.