Dagpenge

”Nye veje mod job”

Undervisningsforløb der i 2014 blev iværksat med midler fra LL-puljen og i samarbejde med Halsnæs jobcenter.

Forløbet, som er et tværfagligt samarbejde mellem jobcenter og Jumpout, har primært været afholdt for langtidsledige dagpengemodtagere eller borgere, der er i overvejende risiko for at komme i denne kategori. Ligeledes for borgere på arbejdsmarkedsydelse / kontanthjælpsydelse.

Udfordringer som borgerne kan have

Flere af deltagerne har eller har haft depression og nogle stresssymptomer, og gældende for langt hovedparten er deltagerne ramt på følelserne og tankerne omkring den situation, som de er havnet i.

”Arbejdsløse ændrer så meget karakter, at det kan blokere vejen til et nyt job” Politikken den 9. februar, 2015, er den første undersøgelse af, hvad ledighed gør ved mennesker.

Undersøgelsen understøtter de oplevelser, vi også har med gruppen af dagpengemodtagere, som kommer på vores forløb. Hovedparten mister hurtigt retning, mod, energi og har svært ved at se arbejdsmæssige muligheder.

Undervisningsform

Vores tilgang og undervisningsform giver borgerne fornyet tro på sig selv og på egne muligheder. Vi går ind og arbejder med de begrænsende overbevisninger, som ofte holder os fra at skabe det liv, som vi inderst inde ønsker os.

Gennem arbejdet med værdier sætter deltagerne hver gang små mål op, hvor de, selv om de bliver udfordret ved, at målene, de ønsker at udføre, stemmer overens med deres eget genfundne værdisæt.

Mål bliver også sat i forhold til genindtrædelse på arbejdsmarkedet gennem nyt syn på ansøgninger, retning inden for søgefelt, netværk, at komme ud og sælge sig selv med videre.

Sorg, ærgrelse, nederlag og lignende er ikke tabu på vores forløb, og vi arbejder intenst med de tanker og følelser, som vi ofte bliver ramt af som arbejdsledig (og som mennesker i almindelighed).

Under forløbet arbejdes der målrettet mod, at hver enkelt deltager får skabt sig fornyede muligheder på arbejdsmarkedet enten ved ordinært job, midlertidigt ordinært job, eller ved at deltagerne går ud og tilbyder sig som arbejdskraft i virksomheder efter eget valg i en 4 ugers praktik periode.

Virksomhedsservice i samarbejde med Jumpout understøtter borgerne i deres søgen efter job, og hver enkelt deltager får også mulighed for møde med virksomhedskonsulenterne under processen.

Desuden oplever vi, at der skabes fornyet netværk, da alle deltagerne har det til fælles, at de er arbejdsledige. Deltagerne skaber muligheder for hinanden, da de bliver åbne over for, hvad også deres medkursister leder efter på jobmarkedet.

Forløb

Vi har op til 45 deltagere pr. forløb, og der er undervisning 2 gange ugentlig (14 moduler). Derudover bliver CV gennemset og justeret, og i samarbejde med Jumpout og beskæftigelsesrådgivere får hver enkelt borger ligeledes personlige samtaler samt sparring. Der bliver udarbejdet ABC plan, som bliver iværksat, hvis borgerne ikke lykkes med at finde job eller virksomhedspraktik.

Mellem 35 til 60% har fundet ordinært job, midlertidigt ordinært job eller rotationsjob umiddelbart efter endt forløb. Har deltageren ikke selv fundet VP, så iværksættes ABC plan således, at vores forløb altid efterfølges med en virksomhedsrettet indsats.

I samarbejde med virksomhedsservice tilstræber Jumpout, at en evt. virksomhedspraktik bliver ”intelligent” – det vil sige, at den som ofte giver mening for den enkelte deltager, og vi oplever, at sådanne virksomhedspraktikker også giver gode muligheder for, at den enkelte borger efterfølgende får tilbudt forskellige former for ansættelse.

Udtalelser fra tidligere deltagere

Jeg havde det svært i starten. MEN det blev rigtigt godt samt åbnede gevaldigt mine øjne op og mit sind (godt gået) – Forløbet er meget nyskabende, og efter at have følt mig fastlåst i ærgrelse over at miste mit drømmejob, som jeg har haft i mere end 20 år, så kører jeg på med fuld damp igen også med at skabe muligheder inden for job”

René

Inspirerende, givende og bevidsthedsudvidende – en god proces :)

June

Eventyr, udfordringer, provokeret, grin græde, undres, have et kærligt direkte spark i bagen. Opdage og afprøve nye veje, i sig selv, parforhold, og ikke mindst job.

Tak jumpout for en usædvanlig og uforglemmelig oplevelse. JUST JUMPOUT or ind :)

Jane

“Betragter dette kursus som liggende i lige i så høj værdi som et halvt år højskoleophold, hvor der bliver sået frø, som kan spire i ens liv. Som kan vise nye veje mod job, men også nye veje i ens liv. Der er plads og rum for alle, hvad enten man er stille og genert, frembrusende og spørgende. ⭐⭐⭐⭐⭐”

Githa