Aktivitetsparate

Jumpout har fra slut 2012 til begyndelse 2015 arbejdet sammen med Jobcenter Halsnæs omkring at få flere aktivitetsparate fra offentlig forsørgelse til ordinær beskæftigelse, afklaring i forhold til flexjob, ressourceforløb eller uddannelse.

Arbejdet med gruppen af ledige, som har andre udfordringer end at være uden job, og som ofte ikke har deltaget på arbejdsmarkedet i mange år, kan være svære at motivere til en ny begyndelse inden for arbejdsmarkedet.

Ofte har borgerne været i mange forløb over en årrække hvor initiativet til at holde fortsat fokus på den enkelte er stoppet, og dermed ender alt for mange med at komme tilbage til ”sofaen” igen, og det liv som de så godt kender og som på en eller anden måde skaber en form for umiddelbar tryghed hos den enkelte.

Indsats på indsats

Undervisningsprogrammet som er et 10 til 12 ugers mestringsforløb, har været den første indsats som er iværksat for at tænde håbet hos den enkelte deltager igen i en række af indsatser.

Vores unikke undervisningsprogram er medvirkende til, at deltagerne er blevet inspireret og fået værktøjer til, at finde deres egne potentialer, blive modige og tage ansvar for egne tanker, følelser og handlinger.

Progressionen som deltagerne har skabt under vores forløb bliver brugt af jobcentret og dets medarbejdere til at åbne op for at den enkelte deltager kommer i det som vi kalder ”intelligente” virksomhedspraktikker. Dernæst følger indsats på indsats, afklaring i forhold til flexjob, ressourceforløb eller førtidspension, for til sidst at skabe resultater som både kommer den enkelte borger til gode, men også jobcentret og dermed også samfundet.

Resultater

Ud af 223 deltagere i perioden 2012 til 2015 er 38% pr. 1. december, 2015 startet i ordinært job, flexjob eller stoppet på kontanthjælp. Klyngen af borgere tilbage som er aktivitetsparate er 25% af dem som påbegyndte vores mestringsforløb.

Fra ledighedsydelse til flexjob 0 %

Fra aktivitetsparat til job 0 %

Unge i uddannelse 0 %

Aktivitetsparate efter 2 år 0 %

Etik

Under vores forløb følger vi borgerne 24/7 hvor vi altid er kontaktbare, og både under og efter undervisningsforløb er vi til rådighed for sparring i forbindelse med den enkeltes indsatser / afklaringer.

Vi skaber et rum af fortrolighed hvor borgerne kan regne med, at det som bliver sagt enten ved individuelle samtaler eller i rummet, ikke bliver formidlet videre til jobcentret.

Efter endt forløb udfærdiger Jumpout en statusrapport til beskæftigelsesrådgiveren omhandlende den enkelte borgers progression fra start til slut forløb.

Udtalelser fra tidligere deltagere

At turde møde andre mennesker socialt. Har fået energi til mere.
Stella
Værktøjer til at arbejde med handle-mønstre, følelser og tanker.
Vicky
Er blevet social igen. Tør tro på mig selv. Kender mine grænser igen.
Stine
Mere positiv. Lever i NUET. Er gladere og ser flere muligheder.
Anette
Nyt mod og positive forventninger, og nogle redskaber til nye måder at anskue problemstillinger på.
Tine